Wij respecteren jouw privacy

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Professionalisering op alle niveaus

Professionalisering vormt een belangrijke pijler voor kwaliteit. Om de kwaliteitscultuur te versterken en individuele en gezamenlijke deskundigheid te bevorderen, heeft het VOvA op alle niveaus aandacht gegeven aan professionalisering. Een mooi voorbeeld hiervan is het positieve advies ten aanzien van de accreditatie van de opleidingsschool. Een beloning voor al het werk dat de afgelopen jaren verzet is. In vier jaar tijd is het VOvA erin geslaagd om in hechte samenwerking met HvA, UvA, Breitner Academie en ALO een organisatie te ontwikkelen die garant staat voor een goede begeleiding van het werkplekleren van docenten in opleiding. Heirdoor kan een goede praktijkopleiding worden gegarandeerd. Bovendien benutten we de kwaliteiten van onze eigen professionals en dagen ze uit om verder te groeien.

Sterk Techniek Onderwijs Amsterdam (STOA)

In 2021 is ingezet op Sterk Techniek Onderwijs Amsterdam (STOA). Dit betreft een stedelijk project met verschillende programmaonderdelen waaronder de realisatie van een Techniekschool en een programma voor loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB). Het VOvA en het ROC van Amsterdam - Flevoland zijn met Esprit in gesprek geweest over de huisvesting en het eigenaarschap van de nieuwe techniekschool. Vanuit eigenaar en penvoerder Esprit zijn inmiddels een projectmanager en een kwartiermaker actief. Betrokkenheid vanuit het VOvA is er via schooldirecteuren (Bredero Beroepscollege, Cburg College en LUCA Praktijkschool) en de docenten die deelnemen aan ontwikkelgroepen.

om ook MBO College Noord bij de samenwerking te betrekken. Bredero Mavo en MBO College Noord hebben daarvoor meerdere bijeenkomsten georganiseerd om tot een gezamenlijke visie te komen inzake de samenwerking. Naast de visiebijeenkomsten zijn eerste concrete acties ondernomen, zoals samenwerking op facilitair gebied en het gezamenlijk organiseren van bijzondere dagen. Ook wordt gewerkt aan een evenement waarbij de vo-leerlingen kennismaken met de beroepsopleidingen van MBO College Noord.

Campus Noord bestaat uit vijf middelbare scholen van het VOvA die bij elkaar in de buurt liggen en nauw met elkaar samenwerken: Bredero Beroepscollege, Bredero Mavo, De nieuwe Havo,
Vox College en Hyperion Lyceum. Wanneer een kind op een van deze scholen zit, maar toch beter op een ander schooltype of -niveau past, zorgt het VOvA er gezamenlijk voor dat een overstap naar een van deze scholen goed en soepel kan plaatsvinden. Vijf scholen met een eigen identiteit, mét het voordeel van samenwerking en verbinding.


De bovenschoolse doorstroomstructuur is een stap in de richting van de beoogde campusvorming in Amsterdam-Noord. Het is de ambitie van het VOvA 

Doorstroom Campus Noord

Er wordt voor het VOvA een nieuwe school gebouwd. Vooruitlopend hierop is het samen huisvesten van het Bredero Beroepscollege, De nieuwe Havo en het Vox College op de tijdelijke locatie aan de Meeuwenlaan in 2021 voltooid. Ook is de aansturing op deze scholen meer bij elkaar gebracht door de schooldirecteur van het Vox College eveneens verantwoordelijk te maken voor het Bredero Beroepscollege en door het werven van een projectdirecteur om de transitie naar de nieuwe school te begeleiden. Het wordt een brede duurzame school waar doen en maken centraal staan.

Nieuwe brede scholengemeenschap in Amsterdam-Noord

Impact van corona

De plannen om de achterstanden op bovenstaande gebieden aan te pakken zijn inmiddels in uitvoering. Ook is er een bovenschools plan uitgewerkt voor de gezamenlijke invulling, zoals het samenstellen van een docentenflexpoule.

Ook 2021 was een jaar dat gekenmerkt werd door de coronapandemie. De scholen van het VOvA hadden te maken met zowel perioden van lockdown als met het wegwerken van de door leerlingen opgelopen achterstanden, zowel onderwijsinhoudelijk als op sociaal vlak. Naast de invloed van de coronapandemie op onze leerlingen was het effect ook voor onze medewerkers voelbaar. De ongewone omstandigheden waarmee men te maken had gedurende het hele jaar hebben veel gevraagd van ieders inzet, flexibiliteit en vitaliteit. In het kader van het wegwerken van de corona-achterstanden en de daarvoor bestemde NPO-gelden is hard gewerkt aan het opstellen van individuele schoolscans. Elke school heeft een inventarisatie gedaan van mogelijk aanwezige leerachterstanden en op basis daarvan is per school een plan opgesteld met behulp van de landelijke menukaart. De scholen hebben zich allemaal gericht op drie domeinen:

Het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) kent negen vo-scholen met een divers onderwijsaanbod: van praktijkonderwijs tot en met vwo. Het VOvA heeft als doel om als scholengroep sterk en innovatief onderwijs neer te zetten met optimale kansen voor leerlingen. 

 

Op basis van het koersplan voor de jaren 2020-2023 met als titel ‘Vanuit verbinding’ is in 2021 in gezamenlijkheid met de schooldirecteuren gewerkt aan het vormgeven van het jaarplan voor 2022. Hierin wordt voortgebouwd op drie thema’s: verbinden van onderwijsontwikkeling, versterken van professionalisering en het verbeteren van kwaliteit.

 

Het VOvA had in 2021 de ambitie om zowel horizontale (vo-vo) als verticale (po-vo, vo-mbo en vo-ho) verbindingen te versterken. De focus lag in eerste instantie op de drie scholen die tijdelijk samen in de Meeuwenlaan zijn gehuisvest en, in het verlengde daarvan, het ontwikkelen van een Campus Noord. Daarnaast was het meer algemeen de ambitie om het vo meer met het mbo te verbinden, waaronder bij techniek door middel van deelname aan Sterk Techniekonderwijs Amsterdam (STOA).

Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA)  

Deel deze pagina

Professionalisering op alle niveaus

Professionalisering vormt een belangrijke pijler voor kwaliteit. Om de kwaliteitscultuur te versterken en individuele en gezamenlijke deskundigheid te bevorderen, heeft het VOvA op alle niveaus aandacht gegeven aan professionalisering. Een mooi voorbeeld hiervan is het positieve advies ten aanzien van de accreditatie van de opleidingsschool. Een beloning voor al het werk dat de afgelopen jaren verzet is. In vier jaar tijd is het VOvA erin geslaagd om in hechte samenwerking met HvA, UvA, Breitner Academie en ALO een organisatie te ontwikkelen die garant staat voor een goede begeleiding van het werkplekleren van docenten in opleiding. Heirdoor kan een goede praktijkopleiding worden gegarandeerd. Bovendien benutten we de kwaliteiten van onze eigen professionals en dagen ze uit om verder te groeien.

Sterk Techniek Onderwijs Amsterdam (STOA)

In 2021 is ingezet op Sterk Techniek Onderwijs Amsterdam (STOA). Dit betreft een stedelijk project met verschillende programmaonderdelen waaronder de realisatie van een Techniekschool en een programma voor loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB). Het VOvA en het ROC van Amsterdam - Flevoland zijn met Esprit in gesprek geweest over de huisvesting en het eigenaarschap van de nieuwe techniekschool. Vanuit eigenaar en penvoerder Esprit zijn inmiddels een projectmanager en een kwartiermaker actief. Betrokkenheid vanuit het VOvA is er via schooldirecteuren (Bredero Beroepscollege, Cburg College en LUCA Praktijkschool) en de docenten die deelnemen aan ontwikkelgroepen.

Campus Noord bestaat uit vijf middelbare scholen van het VOvA die bij elkaar in de buurt liggen en nauw met elkaar samenwerken: Bredero Beroepscollege, Bredero Mavo, De nieuwe Havo, Vox College en Hyperion Lyceum. Wanneer een kind op een van deze scholen zit, maar toch beter op een ander schooltype of -niveau past, zorgt het VOvA er gezamenlijk voor dat een overstap naar een van deze scholen goed en soepel kan plaatsvinden. Vijf scholen met een eigen identiteit, mét het voordeel van samenwerking en verbinding. De bovenschoolse doorstroomstructuur is een stap in de richting van de beoogde campusvorming in Amsterdam-Noord. Het is de ambitie van het VOvA om ook MBO College Noord bij de samenwerking te betrekken. Bredero Mavo en MBO College Noord hebben daarvoor meerdere bijeenkomsten georganiseerd om tot een gezamenlijke visie te komen inzake de samenwerking. Naast de visiebijeenkomsten zijn eerste concrete acties ondernomen, zoals samenwerking op facilitair gebied en het gezamenlijk organiseren van bijzondere dagen. Ook wordt gewerkt aan een evenement waarbij de vo-leerlingen kennismaken met de beroepsopleidingen van MBO College Noord.

Doorstroom Campus Noord

Er wordt voor het VOvA een nieuwe school gebouwd. Vooruitlopend hierop is het samen huisvesten van het Bredero Beroepscollege, De nieuwe Havo en het Vox College op de tijdelijke locatie aan de Meeuwenlaan in 2021 voltooid. Ook is de aansturing op deze scholen meer bij elkaar gebracht door de schooldirecteur van het Vox College eveneens verantwoordelijk te maken voor het Bredero Beroepscollege en door het werven van een projectdirecteur om de transitie naar de nieuwe school te begeleiden. Het wordt een brede duurzame school waar doen en maken centraal staan.

Nieuwe brede scholengemeenschap in Amsterdam-Noord

Impact van corona

De plannen om de achterstanden op bovenstaande gebieden aan te pakken zijn inmiddels in uitvoering. Ook is er een bovenschools plan uitgewerkt voor de gezamenlijke invulling, zoals het samenstellen van een docentenflexpoule.

Ook 2021 was een jaar dat gekenmerkt werd door de coronapandemie. De scholen van het VOvA hadden te maken met zowel perioden van lockdown als met het wegwerken van de door leerlingen opgelopen achterstanden, zowel onderwijsinhoudelijk als op sociaal vlak. Naast de invloed van de coronapandemie op onze leerlingen was het effect ook voor onze medewerkers voelbaar. De ongewone omstandigheden waarmee men te maken had gedurende het hele jaar hebben veel gevraagd van ieders inzet, flexibiliteit en vitaliteit. In het kader van het wegwerken van de corona-achterstanden en de daarvoor bestemde NPO-gelden is hard gewerkt aan het opstellen van individuele schoolscans. Elke school heeft een inventarisatie gedaan van mogelijk aanwezige leerachterstanden en op basis daarvan is per school een plan opgesteld met behulp van de landelijke menukaart. De scholen hebben zich allemaal gericht op drie domeinen:

Het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) kent negen vo-scholen met een divers onderwijsaanbod: van praktijkonderwijs tot en met vwo. Het VOvA heeft als doel om als scholengroep sterk en innovatief onderwijs neer te zetten met optimale kansen voor leerlingen. 

 

Op basis van het koersplan voor de jaren 2020-2023 met als titel ‘Vanuit verbinding’ is in 2020 in gezamenlijkheid met de schooldirecteuren gewerkt aan het vormgeven van het jaarplan voor 2021. Hierin wordt voortgebouwd op drie thema’s: verbinden van onderwijsontwikkeling, versterken van professionalisering en het verbeteren van kwaliteit.

 

Het VOvA had in 2021 de ambitie om zowel horizontale (vo-vo) als verticale (po-vo, vo-mbo en vo-ho) verbindingen te versterken. De focus lag in eerste instantie op de drie scholen die tijdelijk samen in de Meeuwenlaan zijn gehuisvest en, in het verlengde daarvan, het ontwikkelen van een Campus Noord. Daarnaast was het meer algemeen de ambitie om het vo meer met het mbo te verbinden, waaronder bij techniek door middel van deelname aan Sterk Techniekonderwijs Amsterdam (STOA).

Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA)