Wij respecteren jouw privacy

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Deel deze pagina

6,7
2021

7,0
2020

7,6
2019

Tevredenheid bedrijfsleven

Tevredenheid bedrijfsleven

coronacrisis een rol. Uit onderzoek naar effectieve mogelijkheden om het resultaat te verbeteren, blijkt dat de inzet op contactmomenten met het stagebedrijf en de begeleiding van de student het meeste bijdraagt aan een hogere tevredenheid.

Jaarlijks worden de praktijkbegeleiders bij onze stagebedrijven gevraagd naar hun tevredenheid over de beroepspraktijkvorming (bpv). Het ROC van Amsterdam - Flevoland scoort in schooljaar 2020-2021 een 6,7 op bpv-tevredenheid. Dit rapportcijfer is in de afgelopen jaren gedaald. Mogelijk speelt hier de

Leven Lang Ontwikkelen

Het ROC van Amsterdam - Flevoland wil kansen bieden voor (oud-)studenten op de voortdurend veranderende arbeidsmarkt. Daarmee zorgen we dat vakmensen blijvend wendbaar en weerbaar zijn op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Daarom wil het ROC van Amsterdam - Flevoland een regionaal alumni-netwerk creëren op mbo-niveau in de Metropoolregio Amsterdam. Voor deze doelgroep is, in samenwerking met verschillende partijen, gestart met de ontwikkeling van een laagdrempelig, flexibel en relevant aanbod. Het nieuwe Transferpunt Leven Lang Ontwikkelen fungeert als coördinatiepunt voor

post-initieel onderwijs binnen de organisatie.

Daarnaast is onder andere ook een samenwerking aangegaan met NCOI. Doel hiervan is het opleidingsaanbod onder de aandacht te brengen van nieuwe doelgroepen. In de provincie Flevoland trekken onze colleges (MBO College Almere, MBO College Poort en MBO College Lelystad) gezamenlijk op in de samenwerking met de provincie, UWV, Leerwerkloket en andere opleiders binnen de regio rondom het om- en bijscholingsvraagstuk als gevolg van corona. Dit leidt tot maatwerkcursussen in samenwerking met bedrijven en het Regionaal Werkcentrum Flevoland.

Samenwerking met gemeenten en het bedrijfsleven: de pps'en

Het ROC van Amsterdam - Flevoland heeft met behulp van het Regionaal Investeringsfonds mbo verschillende publiek-private samenwerkingen (pps'en) in het beroepsonderwijs opgericht. In samenwerking met het bedrijfsleven en gemeenten wordt een onderwijsprogramma gemaakt dat eigentijds en aantrekkelijk is en aansluit op regionale topsectoren en de veranderende arbeidsmarkt. Deze pps'en worden ieder op eigen wijze vormgegeven. De basis is altijd een intensieve en vernieuwende manier van samenwerken in de leerloopbaan van de student. Zo kreeg in 2021 het project ‘Buurtverbinding’ verder vorm. Het doel is om de opleidingen Sociaal Werk/Maatschappelijke Zorg beter aan te laten sluiten op de behoefte van de arbeidsmarkt in Amsterdam. Binnen dit project werken binnen vijf leerwerkbedrijven in diverse wijken in Amsterdam mbo- en hbo-studenten aan sociale hulpvragen uit de buurt. Lees hier meer over onze publiek-private samenwerkingen. Op deze pagina lees je meer over de publiek-private samenwerkingen in Flevoland.

Samenwerking met het hbo:
uitbreiding Associate Degrees

De belangstelling voor AD-opleidingen (niveau 5-opleidingen) is de laatste jaren sterk gegroeid, zowel bij studenten als bij de hogescholen. Het ROC van Amsterdam - Flevoland ziet de Associate Degree (AD) als een belangrijke nieuwe schakel om de doorstroom naar het hbo te bevorderen. Zo is MBO College Centrum als eerste in Nederland gestart met een opleiding op niveau 5 voor koks, genaamd Culinary Professional. Een ander voorbeeld van een

AD-traject is de opleiding tot ICT Engineer of de AD’s Cyber Security en Finance en Logistiek bij de Hogeschool van Amsterdam. Samen met het hbo wordt gewerkt aan de uitbreiding van het aanbod van AD’s, zodat studenten zich nog meer kunnen verdiepen in hun vak. Dit zorgt voor nog betere kansen voor onze studenten op de arbeidsmarkt.

Versterken verbinding
voortgezet onderwijs en mbo

In Amsterdam werken het vmbo en mbo al enkele jaren samen in de zogenaamde Vakmanschapsroutes. Vmbo-opleidingen worden daarbij gecombineerd met een mbo-opleiding op niveau 2, om een succesvolle doorstroom te bevorderen. Ook veel van onze mbo-colleges zijn hier mee bezig. De meest uitgewerkte routes zijn die met het Calvijn College en het Montessori College Oost. Om voor studenten onderwijs op maat mogelijk te maken, neemt het aantal initiatieven sterk toe. Zoals in Lelystad waar vmbo en mbo gevestigd zijn binnen één beroepencampus. Vmbo-leerlingen kunnen op elk niveau een mbo-programmadeel doen als keuzevak. Zo werkt ook MBO College Hilversum nauw samen met het vmbo en de havo in de regio om een praktijkcomponent voor het voortgezet onderwijs te ontwikkelen. En bij IJburg College, kun je na havo 3 versneld via mbo-niveau 4 doorstromen naar een associate degree (niveau 5-opleiding) of het hbo.

Het ROC van Amsterdam - Flevoland streeft naar een constante dialoog met haar omgeving om het onderwijsaanbod optimaal te laten aansluiten op het vo, de arbeidsmarkt en het hbo. Er wordt dan ook intensief samengewerkt met het vo, hbo, gemeenten en het bedrijfsleven.

Samenwerken in de regio

rif

Leven Lang Ontwikkelen

Het ROC van Amsterdam - Flevoland wil kansen bieden voor (oud-)studenten op de voortdurend veranderende arbeidsmarkt. Daarmee zorgen we dat vakmensen blijvend wendbaar en weerbaar zijn op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Daarom wil het ROC van Amsterdam - Flevoland een regionaal alumni-netwerk creëren op mbo-niveau in de Metropoolregio Amsterdam. Voor deze doelgroep is, in samenwerking met verschillende partijen, gestart met de ontwikkeling van een laagdrempelig, flexibel en relevant aanbod. Het nieuwe Transferpunt Leven Lang Ontwikkelen fungeert als coördinatiepunt voor post-initieel onderwijs binnen de organisatie. Daarnaast is onder andere ook een samenwerking aangegaan met NCOI. Doel hiervan is het opleidingsaanbod onder de aandacht te brengen van nieuwe doelgroepen. In de provincie Flevoland trekken onze colleges (MBO College Almere, MBO College Poort en MBO College Lelystad) gezamenlijk op in de samenwerking met de provincie, UWV, Leerwerkloket en andere opleiders binnen de regio rondom het om- en bijscholings-vraagstuk als gevolg van corona. Dit leidt tot maatwerkcursussen in samenwerking met bedrijven en het Regionaal Werkcentrum Flevoland.

6,7
2021

7,0
2020

7,6
2019

Tevredenheid bedrijfsleven

Tevredenheid bedrijfsleven

Jaarlijks worden de praktijkbegeleiders bij onze stagebedrijven gevraagd naar hun tevredenheid over de beroepspraktijkvorming (bpv). Het ROC van Amsterdam - Flevoland scoort in schooljaar 2020-2021 een 6,7 op bpv-tevredenheid. Dit rapportcijfer is in de afgelopen jaren gedaald. Mogelijk speelt hier de coronacrisis een rol. Uit onderzoek naar effectieve mogelijkheden om het resultaat te verbeteren, blijkt dat de inzet op contactmomenten met het stagebedrijf en de begeleiding van de student het meeste bijdraagt aan een hogere tevredenheid.

Samenwerking met gemeenten en het bedrijfsleven: de pps'en

Het ROC van Amsterdam - Flevoland heeft met behulp van het Regionaal Investeringsfonds mbo verschillende publiek-private samenwerkingen (pps'en) in het beroepsonderwijs opgericht. In samenwerking met het bedrijfsleven en gemeenten wordt een onderwijsprogramma gemaakt dat eigentijds en aantrekkelijk is en aansluit op regionale topsectoren en de veranderende arbeidsmarkt. Deze pps'en worden ieder op eigen wijze vormgegeven. De basis is altijd een intensieve en vernieuwende manier van samenwerken in de leerloopbaan van de student. Zo kreeg in 2021 het project ‘Buurtverbinding’ verder vorm. Het doel is om de opleidingen Sociaal Werk/Maatschappelijke Zorg beter aan te laten sluiten op de behoefte van de arbeidsmarkt in Amsterdam. Binnen dit project werken binnen vijf leerwerkbedrijven in diverse wijken in Amsterdam mbo- en hbo-studenten aan sociale hulpvragen uit de buurt. Lees hier meer over onze publiek-private samenwerkingen. Op deze pagina lees je meer over de publiek-private samenwerkingen in Flevoland.

Samenwerking met het hbo:
uitbreiding Associate Degrees

De belangstelling voor AD-opleidingen (niveau 5-opleidingen) is de laatste jaren sterk gegroeid, zowel bij studenten als bij de hogescholen. Het ROC van Amsterdam - Flevoland ziet de Associate Degree (AD) als een belangrijke nieuwe schakel om de doorstroom naar het hbo te bevorderen. Zo is MBO College Centrum als eerste in Nederland gestart met een opleiding op niveau 5 voor koks, genaamd Culinary Professional. Een ander voorbeeld van een AD-traject is de opleiding tot ICT Engineer of de AD’s Cyber Security en Finance en Logistiek bij de Hogeschool van Amsterdam. Samen met het hbo wordt gewerkt aan de uitbreiding van het aanbod van AD’s, zodat studenten zich nog meer kunnen verdiepen in hun vak. Dit zorgt voor nog betere kansen voor onze studenten op de arbeidsmarkt.

Versterken verbinding
voortgezet onderwijs en mbo

In Amsterdam werken het vmbo en mbo al enkele jaren samen in de zogenaamde Vakmanschapsroutes. Vmbo-opleidingen worden daarbij gecombineerd met een mbo-opleiding op niveau 2, om een succesvolle doorstroom te bevorderen. Ook veel van onze mbo-colleges zijn hier mee bezig. De meest uitgewerkte routes zijn die met het Calvijn College en het Montessori College Oost. Om voor studenten onderwijs op maat mogelijk te maken, neemt het aantal initiatieven sterk toe. Zoals in Lelystad waar vmbo en mbo gevestigd zijn binnen één beroepencampus. Vmbo-leerlingen kunnen op elk niveau een mbo-programmadeel doen als keuzevak. Zo werkt ook MBO College Hilversum nauw samen met het vmbo en de havo in de regio om een praktijkcomponent voor het voortgezet onderwijs te ontwikkelen. En bij IJburg College, kun je na havo 3 versneld via mbo-niveau 4 doorstromen naar een associate degree (niveau 5-opleiding) of het hbo.

Het ROC van Amsterdam - Flevoland streeft naar een constante dialoog met haar omgeving om het onderwijsaanbod optimaal te laten aansluiten op het vo, de arbeidsmarkt en het hbo. Er wordt dan ook intensief samengewerkt met het vo, hbo, gemeenten en het bedrijfsleven.

Samenwerken in de regio