Wij respecteren jouw privacy

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Deel deze pagina

Daarnaast stonden adviesaanvragen op de agenda van de CSR, zoals de hoofdlijnen van de begroting en de profielschetsen voor de werving van een nieuw RvB-lid en nieuwe RvT-leden. 

Medezeggenschap van studenten

De inspraak en de medezeggenschap van studenten is georganiseerd via het klassenvertegen-woordigersoverleg en de studentenraden in de mbo-colleges. De studentenraden hebben ieder een vertegenwoordiger afgevaardigd naar de Centrale Studentenraad (CSR). De CSR is gesprekspartner voor de Raad van Bestuur (RvB). De CSR denkt mee, adviseert en heeft instemmingsrecht op vraagstukken die direct op studenten betrekking hebben. In een werkplan heeft de CSR drie doelstellingen geformuleerd:

6,9
2021

6,7
2020

6,6
2019

ROC van Amsterdam - Flevoland

Tevredenheid studenten

Jaarlijks worden studenten bevraagd over hun mening over het onderwijs, de opleiding en de beroepspraktijkvorming. Het gemiddelde cijfer dat studenten in het schooljaar 2021-2022 voor hun opleiding gaven, is een 6,9. Daarmee is de tevredenheid van studenten in coronatijd stabiel 

gebleven. Uit het studenttevredenheidsonderzoek blijkt dat studenten in coronatijd vooral tevreden zijn over de mogelijkheden om feedback te geven op het onderwijs. We zien hierin een indicatie dat de focus in coronatijd op inspraak van studenten impact heeft gehad.

Studentenaantallen

hospitality en horeca en door intensivering van de hybride opleidingsvormen. De stijging van de studentenaantallen komt gedeeltelijk ook voort uit studievertraging en de keuze om langer door te studeren als gevolg van de coronacrisis. In de komende jaren wordt ook een groei verwacht door nieuwe onderwijsactiviteiten op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen, waarmee we extra kansen willen bieden aan (oud-)studenten op de voortdurend veranderende arbeidsmarkt.

Aantal studenten ROC van Amsterdam - Flevoland

2021

2020

2019

37.906
37.446
35.984

Het studentenaantal binnen het ROC van Amsterdam - Flevoland blijft groeien. De verwachting is dat het studentenaantal in 2027 met zeven procent gegroeid is ten opzichte van 2020. De coronacrisis heeft hier impact op gehad. Zo zijn de aanmeldingen voor zorg- en welzijnsopleidingen sterk gegroeid, waar dit voor de luchtvaart- en hospitality-sector juist leidde tot krimp. Zij staan voor de uitdaging deze dalende aantallen weer om te buigen in groei. Gelukkig begint de samenwerking met het bedrijfsleven weer meer vorm te krijgen, wat meer mogelijkheden biedt voor onder andere hybride leervormen en het aanbod van stageplaatsen. Met het aantrekken van de horecasector begint er ook weer meer animo te komen voor een opleiding in de hospitality-sector. Ook zien we een relatief sterkere groei van de BBL-studenten (combinatie van werken en leren) als herstel na de coronacrisis in de luchtvaartsector, 

Onze studenten

Daarnaast stonden adviesaanvragen op de agenda van de CSR, zoals de hoofdlijnen van de begroting en de profielschetsen voor de werving van een nieuw RvB-lid en nieuwe RvT-leden. 

Medezeggenschap van studenten

De inspraak en de medezeggenschap van studenten is georganiseerd via het klassenvertegenwoordigersoverleg en de studentenraden in de mbo-colleges. De studentenraden hebben ieder een vertegenwoordiger afgevaardigd naar de Centrale Studentenraad (CSR). De CSR is gesprekspartner voor de Raad van Bestuur (RvB). De CSR denkt mee, adviseert en heeft instemmingsrecht op vraagstukken die direct op studenten betrekking hebben. In een werkplan heeft de CSR drie doelstellingen geformuleerd:

6,9
2021

6,7
2020

6,6
2019

ROC van Amsterdam - Flevoland

Aantal studenten ROC van Amsterdam - Flevoland

2021

2020

2019

37.906
37.446
35.984

Tevredenheid
studenten

Jaarlijks worden studenten bevraagd over hun mening over het onderwijs, de opleiding en de beroepspraktijkvorming. Het gemiddelde cijfer dat studenten in het schooljaar 2021-2022 voor hun opleiding gaven, is een 6,9. Daarmee is de tevredenheid van studenten in coronatijd stabiel gebleven. Uit het studenttevreden-heidsonderzoek blijkt dat studenten in coronatijd vooral tevreden zijn over de mogelijkheden om feedback te geven op het onderwijs. We zien hierin een indicatie dat de focus in coronatijd op inspraak van studenten impact heeft gehad.

Studentenaantallen

Het studentenaantal binnen het ROC van Amsterdam - Flevoland blijft groeien. De verwachting is dat het studentenaantal in 2027 met zeven procent gegroeid is ten opzichte van 2020. De coronacrisis heeft hier impact op gehad. Zo zijn de aanmeldingen voor zorg- en welzijnsopleidingen sterk gegroeid, waar dit voor de luchtvaart- en hospitality-sector juist leidde tot krimp. Zij staan voor de uitdaging deze dalende aantallen weer om te buigen in groei. Gelukkig begint de samenwerking met het bedrijfsleven weer meer vorm te krijgen, wat meer mogelijkheden biedt voor onder andere hybride leervormen en het aanbod van stageplaatsen. Met het aantrekken van de horecasector begint er ook weer meer animo te komen voor een opleiding in de hospitality-sector. Ook zien we een relatief sterkere groei van de BBL-studenten (combinatie van werken en leren) als herstel na de coronacrisis in de luchtvaartsector, hospitality en horeca en door intensivering van de hybride opleidingsvormen. De stijging van de studentenaantallen komt gedeeltelijk ook voort uit studievertraging en de keuze om langer door te studeren als gevolg van de coronacrisis. In de komende jaren wordt ook een groei verwacht door nieuwe onderwijsactiviteiten op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen, waarmee we extra kansen willen bieden aan (oud-)studenten op de voortdurend veranderende arbeidsmarkt.

Onze studenten