Wij respecteren jouw privacy

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Deel deze pagina

MBO College Lelystad

Statistieken

Tevredenheid

leerwerkbedrijven

6,6

Tevredenheid

medewerkers

7,2

Tevredenheid

studenten

6,9

Percentage
gediplomeerden
(jaarresulaat)

67,4%

Aantal
studenten

1.116

Interview practor Maurijn Odé

projectleider practoraat Circulaire Regionale Economie

 

Les in circulaire context  

circulair hun stagebedrijf is en hier advies over geven. De docenten

zitten ook niet stil, zij hebben de opdracht gekregen om na te denken hoe zij hun lessen in een circulaire context vorm kunnen geven. Niet alleen de docenten denken hier over na, over twee jaar moet iedereen van het college deze vraag kunnen beantwoorden. Van conciërge tot managementteam. Dan ben je de school echt aan het omzetten naar een duurzame school waar op een duurzame manier les wordt gegeven.”

Op MBO College Lelystad is drie jaar geleden het practoraat Circulaire Regionale Economie gestart. Practor Maurijn Odé is hier projectleider van. 

omgeving. Vanaf het nieuwe schooljaar krijgen mbo-studenten samen met hbo-studenten challenges met vraagstukken van bedrijven. Dit vraagstuk kan over van alles gaan, van afvalreductie tot hoe je circulair kunt bouwen. Dit is onderdeel van een nieuwe leerlijn. Daarnaast is de leerlijn ‘Duurzaamheid in beroep’ in het leven geroepen. Dit keuzedeel of vak is geborgd in het curriculum zodat alle studenten het moeten volgen. Ze krijgen eerst anderhalf uur per week les en werken dan toe naar een eindopdracht. De eindopdracht is onderzoeken hoe 

“In 2018 bedachten we dat het goed was om te kijken naar duurzaamheid en circulaire economie. We leiden studenten op voor de arbeidsmarkt en daar zit een heel economisch aspect aan. Na onderzoek onder de ondernemers in de regio kwam naar voren dat het voor alle bedrijfstakken een urgent verhaal is. En met de klimaatmars van studenten was het duidelijk dat we hier met het onderwijs op in moesten spelen”, aldus Maurijn. “Het practoraat is gericht op samenwerking met de hogescholen Windesheim en Aeres uit de

Impact van corona 

De band tussen school en onze studenten is – ondanks de fysieke afstand – een belangrijk punt van aandacht gebleven. Coaching en begeleiding was al erg belangrijk, maar heeft in de afgelopen twee jaren meer focus gekregen. Gelukkig is ook gebleken dat de studenten en deelnemers zonder al te veel problemen in staat bleken om hun studie met succes af te ronden. 

De twee afgelopen jaren werden, net als in de rest van de wereld, in het begin met name bepaald door externe factoren, zoals de actuele stand van zaken rondom corona. De flexibiliteit van collega’s en met name onze studenten is een belangrijk fundament gebleken om ook in spannende en onzekere tijden goed onderwijs te kunnen bieden. Een van de ontwikkelingen die voor corona al op de planning stond, maar qua timing wel heel goed aansloot bij deze roerige periode, was de verdere uitrol van Canvas. Canvas is een leermanagement systeem (LMS), waar studenten digitaal toegang kunnen krijgen tot hun onderwijsmaterialen en leeractiviteiten. Inmiddels is al een heel aantal opleidingen binnen MBO College Lelystad aan het werk met dit LMS. Met de komst van Canvas wordt tijd- en plaatsonafhankelijk leren mogelijk gemaakt. Blended, hybride, gedifferentieerd, flexibel en/of modulair: al deze vormen van onderwijs kan het college met behulp van Canvas faciliteren. Ook binnen andere colleges van het ROC van Amsterdam - Flevoland is en wordt Canvas verder uitgerold.

Jongeren in een
kwetsbare positie  

Het project Lelytalent van MBO College Lelystad is sinds enkele jaren niet meer weg te denken uit het arbeidsmarkt landschap van Lelystad en omstreken. Voor studenten van de Entree-opleiding en niveau 2-opleidingen staat het project Lelytalent gelijk aan het vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt en dus het vergroten van hun toekomstperspectief. Een groot aantal lokale bedrijven is aangesloten bij het project. De groeiende krapte op de arbeidsmarkt en het tekort aan mensen in de zorg, horeca, bouw en logistiek is een actueel probleem. Lelytalent springt hierop in door binnen de bedrijven in die branches maatwerktrajecten aan te bieden.

Zo ontwikkelden de docenten van Entree samen met de praktijkbegeleiders van Bam Materieel een hybride traject voor de richtingen Installatiewerk, Bouw en Logistiek. Centraal stond het gezamenlijk aanbieden van onderwijs binnen het bedrijf aan de hand van concrete prestaties, zoals het opknappen van een bouwkeet. Studenten kregen op deze manier de kans om gedurende hun opleiding – in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven – binnen echte praktijklocaties aan de slag te gaan.

Door middel van verlengde stages ontwikkelen zij hier niet alleen hun praktische vaardigheden, maar ook de benodigde theorie en andere vaardigheden. Zo krijgen de studenten een goed beeld van de branche waarbinnen ze aan de slag kunnen en stomen de bedrijven de studenten klaar voor een toekomstige baan.

Een ander voorbeeld is de samenwerking met Challenge Up van Welzijn Lelystad. Vanuit het uitgangspunt ‘Iets doen voor een ander’ ontwikkelde MBO College Lelystad een onderwijsconcept voor acht weken, waarbij alle Entree-studenten één dag per week werkten aan de voorbereiding en uitvoering van koken voor kwetsbare doelgroepen bij het Leger des Heils en de bewoners van verpleeghuis Hanzeborg van Woonzorg Flevoland.

Studentenparticipatie en vooral ook ontdekken hoe het onderwijs door de studenten en deelnemers wordt beleefd, speelt een belangrijke rol in de dagelijkse werkzaamheden. Het actief betrekken van studenten bij strategische vraagstukken en het evalueren van het onderwijs lukt steeds beter binnen MBO College Lelystad. Niet alleen de inbreng van een zeer actieve studentenraad is daarbij van belang, 

maar ook - op een niveau dieper - steeds beter georganiseerde klassenvertegenwoordigers. Samen met de studenten en partners zorgt MBO College Lelystad voor een omgeving waarin studenten nu leren wat zij straks op een vervolgopleiding of in het (lokale) werkveld nodig hebben. 

Lelystad en omgeving is volop in beweging. MBO College Lelystad is de partner voor het bedrijfsleven, overheden, vo en hbo in de vele uitdagingen en kansen die dit biedt. De studenten staan daarbinnen altijd centraal. Of het nu gaat om volwassenen die naast hun baan een studie willen beginnen, herintreders, jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt of vmbo-scholieren die voor een volgende stap in hun nog jonge carrière staan, MBO College Lelystad wil een antwoord geven op alle onderwijs gerelateerde vraagstukken binnen Lelystad en omgeving.

MBO College Lelystad

Impact van corona 

De twee afgelopen jaren werden, net als in de rest van de wereld, in het begin met name bepaald door externe factoren, zoals de actuele stand van zaken rondom corona. De flexibiliteit van collega’s en met name onze studenten is een belangrijk fundament gebleken om ook in spannende en onzekere tijden goed onderwijs te kunnen bieden. Een van de ontwikkelingen die voor corona al op de planning stond, maar qua timing wel heel goed aansloot bij deze roerige periode, was de verdere uitrol van Canvas. Canvas is een leermanagement systeem (LMS), waar studenten digitaal toegang kunnen krijgen tot hun onderwijsmaterialen en leeractiviteiten. Inmiddels is al een heel aantal opleidingen binnen MBO College Lelystad aan het werk met dit LMS. Met de komst van Canvas wordt tijd- en plaatsonafhankelijk leren mogelijk gemaakt. Blended, hybride, gedifferentieerd, flexibel en/of modulair: al deze vormen van onderwijs kan het college met behulp van Canvas faciliteren. Ook binnen andere colleges van het ROC van Amsterdam - Flevoland is en wordt Canvas verder uitgerold.


De band tussen school en onze studenten is – ondanks de fysieke afstand – een belangrijk punt van aandacht gebleven. Coaching en begeleiding was al erg belangrijk, maar heeft in de afgelopen twee jaren meer focus gekregen. Gelukkig is ook gebleken dat de studenten en deelnemers zonder al te veel problemen in staat bleken om hun studie met succes af te ronden.

Interview practor Maurijn Odé

projectleider practoraat Circulaire Regionale Economie

 

Les in circulaire context  

Op MBO College Lelystad is drie jaar geleden het practoraat Circulaire Regionale Economie gestart. Practor Maurijn Odé is hier projectleider van. 

“In 2018 bedachten we dat het goed was om te kijken naar duurzaamheid en circulaire economie. We leiden studenten op voor de arbeidsmarkt en daar zit een heel economisch aspect aan. Na onderzoek onder de ondernemers in de regio kwam naar voren dat het voor alle bedrijfstakken een urgent verhaal is. En met de klimaatmars van studenten was het duidelijk dat we hier met het onderwijs op in moesten spelen”, aldus Maurijn. “Het practoraat is gericht op samenwerking met de hogescholen Windesheim en Aeres uit de omgeving. Vanaf het nieuwe schooljaar krijgen mbo-studenten samen met hbo-studenten challenges met vraagstukken van bedrijven. Dit vraagstuk kan over van alles gaan, van afvalreductie tot hoe je circulair kunt bouwen. Dit is onderdeel van een nieuwe leerlijn. Daarnaast is de leerlijn ‘Duurzaamheid in beroep’ in het leven geroepen. Dit keuzedeel of vak is geborgd in het curriculum zodat alle studenten het moeten volgen. Ze krijgen eerst anderhalf uur per week les en werken dan toe naar een eindopdracht. De eindopdracht is onderzoeken hoe circulair hun stagebedrijf is en hier advies over geven. De docenten zitten ook niet stil, zij hebben de opdracht gekregen om na te denken hoe zij hun lessen in een circulaire context vorm kunnen geven. Niet alleen de docenten denken hier over na, over twee jaar moet iedereen van het college deze vraag kunnen beantwoorden. Van conciërge tot managementteam. Dan ben je de school echt aan het omzetten naar een duurzame school waar op een duurzame manier les wordt gegeven.”

Jongeren in een
kwetsbare positie  

Het project Lelytalent van MBO College Lelystad is sinds enkele jaren niet meer weg te denken uit het arbeidsmarkt landschap van Lelystad en omstreken. Voor studenten van de Entree-opleiding en niveau 2-opleidingen staat het project Lelytalent gelijk aan het vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt en dus het vergroten van hun toekomstperspectief. Een groot aantal lokale bedrijven is aangesloten bij het project. De groeiende krapte op de arbeidsmarkt en het tekort aan mensen in de zorg, horeca, bouw en logistiek is een actueel probleem. Lelytalent springt hierop in door binnen de bedrijven in die branches maatwerktrajecten aan te bieden.

Zo ontwikkelden de docenten van Entree samen met de praktijkbegeleiders van Bam Materieel een hybride traject voor de richtingen Installatiewerk, Bouw en Logistiek. Centraal stond het gezamenlijk aanbieden van onderwijs binnen het bedrijf aan de hand van concrete prestaties, zoals het opknappen van een bouwkeet. Studenten kregen op deze manier de kans om gedurende hun opleiding – in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven – binnen echte praktijklocaties aan de slag te gaan.

Door middel van verlengde stages ontwikkelen zij hier niet alleen hun praktische vaardigheden, maar ook de benodigde theorie en andere vaardigheden. Zo krijgen de studenten een goed beeld van de branche waarbinnen ze aan de slag kunnen en stomen de bedrijven de studenten klaar voor een toekomstige baan.

Een ander voorbeeld is de samenwerking met Challenge Up van Welzijn Lelystad. Vanuit het uitgangspunt ‘Iets doen voor een ander’ ontwikkelde MBO College Lelystad een onderwijsconcept voor acht weken, waarbij alle Entree-studenten één dag per week werkten aan de voorbereiding en uitvoering van koken voor kwetsbare doelgroepen bij het Leger des Heils en de bewoners van verpleeghuis Hanzeborg van Woonzorg Flevoland.

Percentage
gediplomeerden
(jaarresulaat)

67,4%

Aantal
studenten

1.116

Tevredenheid

leerwerkbedrijven

6,6

Tevredenheid

medewerkers

7,2

Tevredenheid

studenten

6,9

MBO College Lelystad

Statistieken

Studentenparticipatie en vooral ook ontdekken hoe het onderwijs door de studenten en deelnemers wordt beleefd, speelt een belangrijke rol in de dagelijkse werkzaamheden. Het actief betrekken van studenten bij strategische vraagstukken en het evalueren van het onderwijs lukt steeds beter binnen MBO College Lelystad. Niet alleen de inbreng van een zeer actieve studentenraad is daarbij van belang, maar ook - op een niveau dieper - steeds beter georganiseerde klassenvertegenwoordigers. Samen met de studenten en partners zorgt MBO College Lelystad voor een omgeving waarin studenten nu leren wat zij straks op een vervolgopleiding of in het (lokale) werkveld nodig hebben. 

Lelystad en omgeving is volop in beweging. MBO College Lelystad is de partner voor het bedrijfsleven, overheden, vo en hbo in de vele uitdagingen en kansen die dit biedt. De studenten staan daarbinnen altijd centraal. Of het nu gaat om volwassenen die naast hun baan een studie willen beginnen, herintreders, jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt of vmbo-scholieren die voor een volgende stap in hun nog jonge carrière staan, MBO College Lelystad wil een antwoord geven op alle onderwijs gerelateerde vraagstukken binnen Lelystad en omgeving.

MBO College Lelystad