Wij respecteren jouw privacy

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Deel deze pagina

Extra begeleiding 

Naast het onderwijsontwikkelprogramma innoveert de school ook in de organisatie. De terugkerende lockdowns vragen van school om oog te houden op het welzijn van onze leerlingen en hen meer begeleiding te bieden. In 2020-2021 zijn mentoren daarom extra gefaciliteerd in de vorm van meer begeleidingstijd. Daarnaast is de aanstelling van de schoolpsycholoog verruimd en worden meer trainingen voor eerste- en tweedelijnszorg aangeboden aan leerlingbegeleiders.

Ook de mavo-afdeling is versterkt met de aanstelling van actie-onderzoekers. Mavo-leerlingen worden intensiever begeleid. Daarnaast denken de actie-onderzoekers met de schoolleiding mee over de nieuwe inrichting van het onderwijs voor het steeds geringer aantal leerlingen in de mavo. 

Onderwijsontwikkelprogramma voor en door docenten

Elk jaar organiseert het Joke Smit College een onderwijsontwikkelprogramma voor en door docenten. In 2020-2021 lag de nadruk op het hybride leren. In het schooljaar 2021-2022 is een tiental actiegroepen van docenten gestart rondom vijf thema’s: effectieve leerstrategieën, inspanningsplicht, LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding), hybride onderwijs en diversiteit in de canon van het onderwijs. Zo heeft het landelijk netwerk van vavo-managers in het voorjaar van 2021 onderzoek naar effectieve leerstrategieën uit laten voeren door het Thomas More Instituut. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat vavo-leerlingen vaak minder effectieve leerstrategieën inzetten. Daarna zijn actiegroepen van docenten gestart met dit thema. Vanuit bijvoorbeeld de sectie filosofie is er aandacht voor diversiteit in de canon van het onderwijs. De samenleving vraagt steeds meer om diversiteit. Hoe is het mogelijk om binnen de landelijke eindexamenkaders een breder perspectief te bieden? Door aandacht te besteden aan een divers palet aan belangrijke personen in de wereldgeschiedenis, cultuur en wetenschap probeert het Joke Smit College inclusiever onderwijs te bieden. Bijvoorbeeld bij Nederlands door leerlingen te stimuleren vrouwelijk auteurs op de boekenlijst te zetten. Alle collega’s zijn in actiegroepen in hun eigen lespraktijk met deze onderwerpen aan de slag gegaan. Op vaste bijeenkomsten (pizzasessies) worden de uitkomsten van de diverse actiegroepen in het gehele docententeam uitgewisseld. 

Impact van corona 

In 2021 is op verschillende manieren rekening gehouden met de pandemie. In schooljaar 2020-2021 is het rooster herzien en de klassengrootte aangepast naar maximaal twintig. Op die manier kon het gehele schooljaar de anderhalvemetermaatregel worden gerealiseerd. Hierbij is een hybride systematiek ingezet waarbij leerlingen vijftig procent vanuit huis en vijftig procent op school de lessen volgden. De digitale lessen werden verzorgd door te streamen in Teams en/of via programma’s zoals EdPuzzle in combinatie met opdrachten en feedback. De leerlingen die de les thuis volgden kregen daardoor toch de aandacht die ze nodig hadden. In het schooljaar 2021-2022 kon volledig fysiek gestart worden met klassen van maximaal 25 leerlingen. In de loop van het jaar bleek het alternatief van online werken van groot belang, omdat leerlingen en docenten niet altijd naar school konden komen in verband met de oplopende besmettingen. 

Cijfers schooljaar 2020-2021

op Joke Smit College

741 inschrijvingen 

Tevredenheid
leerwerkbedrijven

in schooljaar 2020-2021

91% geslaagd

Aantal
studenten

leerlingen

1.516 eindexamen-vakken 

Aantal
studenten

uitgereikt

252 diploma’s

Afbeelding: ontwikkeling leerlingaantallen

Ook de slagingspercentages op het Joke Smit College lagen in schooljaar 2020-2021 hoger dan gebruikelijk (91 procent). In 2020-2021 zijn in totaal 1.516 eindexamenvakken met een voldoende afgerond (166 vmbo-tl, 854 havo en 496 vwo). In totaal zijn 252 diploma’s behaald (33 vmbo-tl, 147 havo en 72 vwo).

Waar er in de jaren voor corona totaal 1.100 à 1.200 inschrijvingen voor mavo, havo en vwo plaatsvonden, zijn er in de zomer van 2021 slechts circa 950 leerlingen ingeschreven. De instroom in het vavo was (landelijk) geringer, omdat er in het reguliere onderwijs in 2021 meer geslaagden waren als gevolg van de door OCW verruimde slaag-/zakregeling. Leerlingen mochten een tweede Centraal Examen herkansen en via de zogeheten ‘duimregeling’ een vak wegstrepen. Daarvoor, in schooljaar 2020-2021, waren er landelijk nóg minder vavo-leerlingen, met 741 inschrijvingen op het Joke Smit College. Dit komt omdat in 2020 het Centraal Examen vanwege corona geheel verviel.


Het ministerie van OCW voerde in plaats daarvan ‘resultaatverbeteringstoetsen’ in. Het gemiddelde slagingspercentage lag hiermee in heel Nederland bijna op 100 procent, waardoor er minder leerlingen doorstroomden naar het vavo.

Leerlingenaantallen en slagingspercentage 

Jongvolwassenen die vakken op mavo-, havo- of vwo-niveau willen afronden, komen naar het vavo. Op het Joke Smit College, gelegen aan het water van de Reijnier Vinkeleskade 62, volgen zij enkele vakken om certificaten te behalen of gaan op voor een compleet diploma. Onze leerlingen hebben verschillende redenen om naar het vavo te gaan. Een grote groep bestaat uit leerlingen die in het reguliere voortgezet onderwijs examen hebben gedaan, maar nog niet alle vakken hebben behaald; zij behalen het diploma door op het vavo alsnog enkele vakken af te ronden. Daarnaast kent het Joke Smit College ook veel opstromers die bijvoorbeeld al een havo-diploma op zak hebben en nu doorgaan op het vwo. De herprofileerders vormen een andere groep. Zij hebben al een diploma en volgen extra vakken om toegelaten te worden tot een specifieke vervolgopleiding. Bij scheikunde vwo zien wij bijvoorbeeld veel leerlingen die al een vwo-diploma hebben, en geneeskunde of tandheelkunde willen studeren. Tot slot zijn er ook leerlingen die een onderbroken schoolloopbaan hebben die zij op het vavo hervatten. Dit kan om allerlei redenen zijn: een topsportcarrière, een tussenjaar of persoonlijke omstandigheden die in de weg stonden. Op het Joke Smit College bieden we deze diverse doelgroep van jongvolwassenen ‘een fijne school waar doorzetters slagen’.

Joke Smit College

Onderwijsontwikkel-programma voor en door docenten

Elk jaar organiseert het Joke Smit College een onderwijsontwikkelprogramma voor en door docenten. In 2020-2021 lag de nadruk op het hybride leren. In het schooljaar 2021-2022 is een tiental actiegroepen van docenten gestart rondom vijf thema’s: effectieve leerstrategieën, inspanningsplicht, LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding), hybride onderwijs en diversiteit in de canon van het onderwijs. Zo heeft het landelijk netwerk van vavo-managers in het voorjaar van 2021 onderzoek naar effectieve leerstrategieën uit laten voeren door het Thomas More Instituut. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat vavo-leerlingen vaak minder effectieve leerstrategieën inzetten. Daarna zijn actiegroepen van docenten gestart met dit thema. Vanuit bijvoorbeeld de sectie filosofie is er aandacht voor diversiteit in de canon van het onderwijs. De samenleving vraagt steeds meer om diversiteit. Hoe is het mogelijk om binnen de landelijke eindexamenkaders een breder perspectief te bieden? Door aandacht te besteden aan een divers palet aan belangrijke personen in de wereldgeschiedenis, cultuur en wetenschap probeert het Joke Smit College inclusiever onderwijs te bieden. Bijvoorbeeld bij Nederlands door leerlingen te stimuleren vrouwelijk auteurs op de boekenlijst te zetten. Alle collega’s zijn in actiegroepen in hun eigen lespraktijk met deze onderwerpen aan de slag gegaan. Op vaste bijeenkomsten (pizzasessies) worden de uitkomsten van de diverse actiegroepen in het gehele docententeam uitgewisseld. 

Extra begeleiding 

Naast het onderwijsontwikkelprogramma innoveert de school ook in de organisatie. De terugkerende lockdowns vragen van school om oog te houden op het welzijn van onze leerlingen en hen meer begeleiding te bieden. In 2020-2021 zijn mentoren daarom extra gefaciliteerd in de vorm van meer begeleidingstijd. Daarnaast is de aanstelling van de schoolpsycholoog verruimd en worden meer trainingen voor eerste- en tweedelijnszorg aangeboden aan leerlingbegeleiders.

Ook de mavo-afdeling is versterkt met de aanstelling van actie-onderzoekers. Mavo-leerlingen worden intensiever begeleid. Daarnaast denken de actie-onderzoekers met de schoolleiding mee over de nieuwe inrichting van het onderwijs voor het steeds geringer aantal leerlingen in de mavo. 

Impact van corona 

In 2021 is op verschillende manieren rekening gehouden met de pandemie. In schooljaar 2020-2021 is het rooster herzien en de klassengrootte aangepast naar maximaal twintig. Op die manier kon het gehele schooljaar de anderhalvemetermaatregel worden gerealiseerd. Hierbij is een hybride systematiek ingezet waarbij leerlingen vijftig procent vanuit huis en vijftig procent op school de lessen volgden. De digitale lessen werden verzorgd door te streamen in Teams en/of via programma’s zoals EdPuzzle in combinatie met opdrachten en feedback. De leerlingen die de les thuis volgden kregen daardoor toch de aandacht die ze nodig hadden. In het schooljaar 2021-2022 kon volledig fysiek gestart worden met klassen van maximaal 25 leerlingen. In de loop van het jaar bleek het alternatief van online werken van groot belang, omdat leerlingen en docenten niet altijd naar school konden komen in verband met de oplopende besmettingen. 

Cijfers schooljaar
2019-2020

op Joke Smit College

741 inschrijvingen 

in schooljaar 2020-2021

91% geslaagd

1.516
eindexamenvakken 

leerlingen

uitgereikt

252 diploma’s

Afbeelding: ontwikkeling leerlingaantallen

Waar er in de jaren voor corona totaal 1.100 à 1.200 inschrijvingen voor mavo, havo en vwo plaatsvonden, zijn er in de zomer van 2021 slechts circa 950 leerlingen ingeschreven. De instroom in het vavo was (landelijk) geringer, omdat er in het reguliere onderwijs in 2021 meer geslaagden waren als gevolg van de door OCW verruimde slaag-/zakregeling. Leerlingen mochten een tweede Centraal Examen herkansen en via de zogeheten ‘duimregeling’ een vak wegstrepen. Daarvoor, in schooljaar 2020-2021, waren er landelijk nóg minder vavo-leerlingen, met 741 inschrijvingen op het Joke Smit College. Dit komt omdat in 2020 het Centraal Examen vanwege corona geheel verviel.


Het ministerie van OCW voerde in plaats daarvan ‘resultaatverbeteringstoetsen’ in. Het gemiddelde slagingspercentage lag hiermee in heel Nederland bijna op 100 procent, waardoor er minder leerlingen doorstroomden naar het vavo.


Ook de slagingspercentages op het Joke Smit College lagen in schooljaar 2020-2021 hoger dan gebruikelijk (91 procent). In 2020-2021 zijn in totaal 1.516 eindexamenvakken met een voldoende afgerond (166 vmbo-tl, 854 havo en 496 vwo). In totaal zijn 252 diploma’s behaald (33 vmbo-tl, 147 havo en 72 vwo).

Leerlingenaantallen en slagingspercentage 

Jongvolwassenen die vakken op mavo-, havo- of vwo-niveau willen afronden, komen naar het vavo. Op het Joke Smit College, gelegen aan het water van de Reijnier Vinkeleskade 62, volgen zij enkele vakken om certificaten te behalen of gaan op voor een compleet diploma. Onze leerlingen hebben verschillende redenen om naar het vavo te gaan. Een grote groep bestaat uit leerlingen die in het reguliere voortgezet onderwijs examen hebben gedaan, maar nog niet alle vakken hebben behaald; zij behalen het diploma door op het vavo alsnog enkele vakken af te ronden. Daarnaast kent het Joke Smit College ook veel opstromers die bijvoorbeeld al een havo-diploma op zak hebben en nu doorgaan op het vwo. De herprofileerders vormen een andere groep. Zij hebben al een diploma en volgen extra vakken om toegelaten te worden tot een specifieke vervolgopleiding. Bij scheikunde vwo zien wij bijvoorbeeld veel leerlingen die al een vwo-diploma hebben, en geneeskunde of tandheelkunde willen studeren. Tot slot zijn er ook leerlingen die een onderbroken schoolloopbaan hebben die zij op het vavo hervatten. Dit kan om allerlei redenen zijn: een topsportcarrière, een tussenjaar of persoonlijke omstandigheden die in de weg stonden. Op het Joke Smit College bieden we deze diverse doelgroep van jongvolwassenen ‘een fijne school waar doorzetters slagen’.

Joke Smit College