Wij respecteren jouw privacy

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Deel deze pagina

Duurzaamheid

materialen hergebruikt, verduurzaamt het college de catering en wordt het papierverbruik verminderd. Ook binnen het onderwijs is duurzaamheid een belangrijk onderwerp, want in elk beroep krijgen onze studenten hiermee te maken.

Duurzaamheid is een van de speerpunten van MBO College Hilversum. Samen met de studentenraad is het college met vier speerpunten aan de slag gegaan: afval, energie, voedsel en water. Zo heeft het gebouw zonnepanelen, wordt bij de verbouwing gebruik-gemaakt van duurzame materialen en worden

MBO College Hilversum en het Nederlandse bedrijf Normec zijn gezamenlijk de tribe inclusiviteit en diversiteit gestart.

Inclusiviteit

MBO College Hilversum wil een plek zijn die voor iedereen toegankelijk is en waar iedereen zich verbonden voelt. Omdat we geloven dat een diverse en inclusieve school leidt tot beter onderwijs en een betere voorbereiding op de samenleving. Daarom wordt hier in het onderwijsprogramma aandacht aan besteed en worden interne netwerken over dit onderwerp gestimuleerd. Zo hebben studenten en medewerkers die graag over dit thema willen
meedenken zich verenigd in de tribe inclusiviteit en diversiteit.

Onderwijs op maat

Qua strategische koers is een belangrijke innovatie het werken aan meer flexibel en op maat onderwijs. Hiervoor is in augustus 2021 het programmateam onderwijs op maat (POOM) opgericht. Studenten moeten meer kunnen kiezen welke vorm van onderwijs het best bij hen past. 

 

Meerdere teams timmeren al flink aan de weg met onderwijs op maat, bijvoorbeeld het team Welzijn. Zij bieden verschillende leerroutes aan voor studenten, waaronder de praktijkroutes. Dit zijn hybride opleidingen waar de docent vooral in de praktijk is en het onderwijs in de praktijk plaatsvindt. Deze routes zijn ontwikkeld in co-creatie met het werkveld en sluiten goed aan op wat de praktijk vraagt van onze studenten. 

 

Ook op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen zet het team zich in om de doelgroep zij-instromers op maat te bedienen. Hiervoor zijn verkorte BBL-routes ontwikkeld en is het team gestart met een derde leerweg flex-opleiding kind professional. Hierbij worden zij-instromers opgeleid richting pedagogiek of onderwijs en kunnen zij volledig hun eigen pad kiezen, plaats- en tijdonafhankelijk. 


Het maatwerk wat in al deze leerroutes wordt geboden wordt mogelijk gemaakt doordat gebruik wordt gemaakt van blended learning. Er wordt constant gekeken naar de doelgroep en daarbij hoe de beste mix tussen online, fysiek en praktijk kunnen samenstellen. Maar ook: wat leren studenten het beste in samenwerking met elkaar, van een expert of individueel.

Digitale transformatie  

Het afgelopen jaar stond in het teken van twee belangrijke onderwijsontwikkelingen. Enerzijds is er de strategische koers 2021-2025 waarin onderwijsinnovatie een belangrijke plek inneemt. Aan de andere kant heeft corona veel impact op de lopende organisatie gehad. Daarnaast zorgen de extra inzet van de i-coaches en de versnelde implementatie van Canvas als digitale leeromgeving voor de benodigde digitale transformatie van de organisatie. Inmiddels werken bijna alle teams met Canvas en is MBO College Hilversum bezig met het opzetten van een Canvas Ontwikkelteam dat teams faciliteert in het standaardiseren en ontwikkelen van Canvas-leeromgevingen. Daarnaast is ook blended learning een innovatie waar MBO College Hilversum aan werkt. 

Interview Mascha van Zijverden
Opleidingsmanager Mode

Opleiding Mode in Hilversum streeft
naar volledig circulair lesprogramma

Opleidingsmanager Mode, Mascha van Zijverden, is samen met het docententeam gestart met het verduurzamen van het hele curriculum.

met studenten een ‘repair hub’ gestart. Hier kunnen bezoekers tijdens open dagen terecht om hun jeans te laten repareren door middel van een Japanse naaitechniek. De reparatie blijft zichtbaar, wat juist extra waarde aan je oude jeans geeft. Elke stap in de productieketen van kleding moet worden herzien en we moeten onze kleding herwaarderen. Daarnaast zou ook juist fast fashion circulair moeten worden. Dat is een van de belangrijkste stappen die we moeten zetten. Volgens de internationale organisatie Eco-schools zijn wij als opleiding al goed op weg. Begin dit jaar ontvingen we het zilveren certificaat en werken we nu hard aan het behalen van goud en daarmee de groene vlag. Hopelijk komen we bekend te staan als duurzame Mode-opleiding en trekken we studenten aan die hier ook graag mee aan de slag willen. Ook willen we andere opleidingen hiermee inspireren.” 

“De mode- en textielindustrie is een van de meest vervuilende industrieën wereldwijd. We proberen daarom studenten bewust te maken van het belang van een schone en eerlijke mode-industrie. We zijn gestart met een nieuw lesprogramma voor de eerstejaarsstudenten waarin duurzaamheid als rode draad door alle lessen loopt”, vertelt Mascha. “Nu werken we toe naar een volledig circulair programma binnen de opleiding. Zo krijgen de studenten verschillende lesmodules, zoals Introduction to Fashion, My Fashion Footprint, Journey of the Jeans en Wanna Make Pants?!, waarbij naast duurzaamheid/’circular fashion’ ook diversiteit en inclusie centraal staan. Binnen de lesmodules gaan de studenten op zoek gaan naar hun eigen identiteit in de modewereld, maar ook als consument, en worden ze bewust gemaakt van hun eigen ‘footprint’. Welke kleding heb je in je kast hangen en kun je het een tweede leven geven? Zo zijn we dit jaar samen

 

Impact van corona

Ook in 2021 had MBO College Hilversum te maken met de gevolgen van corona en moesten wij ons onderwijs steeds aanpassen aan de geldende maatregelen. Dit vroeg veel flexibiliteit van de medewerkers en studenten. Er is veel gedaan om ervoor te zorgen dat de studenten niet of nauwelijks studievertraging opliepen en konden doorstromen.


Leerachterstanden beperken

Beschikbare middelen (Nationaal Programma Onderwijs) zijn ingezet om extra mogelijkheden te creëren voor het beperken van mogelijke leerachterstanden bij studenten. Bijvoorbeeld door de inzet van extra collega’s, het uitbreiden van stagemogelijkheden, sociaal contact onder studenten, extra ondersteuning bij examinering en kleinere klassen. De kleinere klassen willen wij graag voortzetten na beëindiging van de NPO-middelen.


Stimuleren sociaal contact
Ook de studentenraad van MBO College Hilversum is druk bezig met het stimuleren van sociaal contact. Dankzij het project ‘The Blackbox’ kan de studentenraad in overleg met de directie ideeën van studenten financieren. Denk hierbij aan een uitje naar de Efteling met de klas, maar ook acties die studenten stimuleren om het studenttevredenheids-onderzoek in te vullen. Daarnaast wordt een deel van de gelden van The Blackbox gebruikt om evenementen te organiseren. Hierdoor komen de studenten weer bij elkaar en wordt er saamhorigheid gecreëerd.

MBO College Hilversum

Statistieken

Tevredenheid

leerwerkbedrijven

6,6

Tevredenheid

medewerkers

7,0

Tevredenheid

studenten

7,0

Percentage
gediplomeerden
(jaarresulaat)

71,2%

Aantal
studenten

6.929

dit is een slidehow

Verbouwing in dienst van het onderwijs

 

eenmaal waardevol – en eigenlijk onmisbaar – is voor studenten. Juist in de levensfase waarin zij zich bevinden en op een moment waarop socialisatie en subjectivering ontzettend belangrijk is. Het is mooi om te zien hoe flexibel studenten in deze tijd waren. Maar ook hoe flexibel en creatief docenten waren. Zij hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk studenten binnen de nominale tijd konden afstuderen. Ook hebben we in 2021 gezien dat er meer waardering kwam voor het onderwijs en specifiek voor het mbo.

MBO College Hilversum is gestart met een grote verbouwing van het pand aan de Arena. Het doel is een school die straks helemaal aansluit bij de onderwijsvisie en strategische koers. Concreet betekent het meer diversiteit in onderwijsruimtes. Zo komen er meer ontmoetingsplekken voor studenten, diverse samenwerkzones en ruimtes voor het verzorgen van online lessen. De gehele transformatie van het gebouw leidt tot meer licht, groen en openheid. MBO College Hilversum heeft ook een aantal buitenlocaties. De locatie in Bussum is helemaal verbouwd tot een stimulerende leeromgeving voor onze techniekstudenten. Bijna alle media-opleidingen zitten op het Media Park, in het hart van de omgeving waar het allemaal gebeurt.

MBO College Hilversum wil studenten de ruimte en ondersteuning geven om zelf te ontdekken wie ze zijn, waar hun kracht ligt, welk beroep hen het beste past en hoe zij willen bijdragen aan de wereld om hen heen. Ontdekkingsgericht leren noemen we dat. Hierdoor kunnen onze studenten zich ontwikkelen tot toekomstbestendige mensen met alle kansen en mogelijkheden, op zowel persoonlijk als professioneel vlak.

MBO College Hilversum

MBO College Hilversum en het Nederlandse bedrijf Normec zijn gezamenlijk de tribe inclusiviteit en diversiteit gestart.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een van de speerpunten van MBO College Hilversum. Samen met de studentenraad is het college met vier speerpunten aan de slag gegaan: afval, energie, voedsel en water. Zo heeft het gebouw zonnepanelen, wordt bij de verbouwing gebruikgemaakt van duurzame materialen en worden materialen hergebruikt, verduurzaamt het college de catering en wordt het papierverbruik verminderd. Ook binnen het onderwijs is duurzaamheid een belangrijk onderwerp, want in elk beroep krijgen onze studenten hiermee te maken. 

Inclusiviteit

MBO College Hilversum wil een plek zijn die voor iedereen toegankelijk is en waar iedereen zich verbonden voelt. Omdat we geloven dat een diverse en inclusieve school leidt tot beter onderwijs en een betere voorbereiding op de samenleving. Daarom wordt hier in het onderwijs-programma aandacht aan besteed en worden interne netwerken over dit onderwerp gestimuleerd. Zo hebben studenten en medewerkers die graag over dit thema willen meedenken zich verenigd in de tribe inclusiviteit en diversiteit.

Onderwijs op maat
 

Qua strategische koers is een belangrijke innovatie het werken aan meer flexibel en op maat onderwijs. Hiervoor is in augustus 2021 het programmateam onderwijs op maat (POOM) opgericht. Studenten moeten meer kunnen kiezen welke vorm van onderwijs het best bij hen past. 


Meerdere teams timmeren al flink aan de weg met onderwijs op maat, bijvoorbeeld het team Welzijn. Zij bieden verschillende leerroutes aan voor studenten, waaronder de praktijkroutes. Dit zijn hybride opleidingen waar de docent vooral in de praktijk is en het onderwijs in de praktijk plaatsvindt. Deze routes zijn ontwikkeld in co-creatie met het werkveld en sluiten goed aan op wat de praktijk vraagt van onze studenten. 


Ook op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen zet het team zich in om de doelgroep zij-instromers op maat te bedienen. Hiervoor zijn verkorte BBL-routes ontwikkeld en is het team gestart met een derde leerweg flex-opleiding kind professional. Hierbij worden zij-instromers opgeleid richting pedagogiek of onderwijs en kunnen zij volledig hun eigen pad kiezen, plaats- en tijdonafhankelijk. 


Het maatwerk wat in al deze leerroutes wordt geboden wordt mogelijk gemaakt doordat gebruik wordt gemaakt van blended learning. Er wordt constant gekeken naar de doelgroep en daarbij hoe de beste mix tussen online, fysiek en praktijk kunnen samenstellen. Maar ook: wat leren studenten het beste in samenwerking met elkaar, van een expert of individueel. 

Digitale
transformatie

Het afgelopen jaar stond in het teken van twee belangrijke onderwijsontwikkelingen. Enerzijds is er de strategische koers 2021-2025 waarin onderwijsinnovatie een belangrijke plek inneemt. Aan de andere kant heeft corona veel impact op de lopende organisatie gehad. Daarnaast zorgen de extra inzet van de i-coaches en de versnelde implementatie van Canvas als digitale leeromgeving voor de benodigde digitale transformatie van de organisatie. Inmiddels werken bijna alle teams met Canvas en is MBO College Hilversum bezig met het opzetten van een Canvas Ontwikkelteam dat teams faciliteert in het standaardiseren en ontwikkelen van Canvas-leeromgevingen. Daarnaast is ook blended learning een innovatie waar MBO College Hilversum aan werkt. 

Interview Mascha van Zijverden
Opleidingsmanager Mode
 

Opleiding Mode in Hilversum streeft
naar volledig circulair lesprogramma

Opleidingsmanager Mode, Mascha van Zijverden, is samen met het docententeam gestart met het verduurzamen van het hele curriculum.

“De mode- en textielindustrie is een van de meest vervuilende industrieën wereldwijd. We proberen daarom studenten bewust te maken van het belang van een schone en eerlijke mode-industrie. We zijn gestart met een nieuw lesprogramma voor de eerstejaarsstudenten waarin duurzaamheid als rode draad door alle lessen loopt”, vertelt Mascha. “Nu werken we toe naar een volledig circulair programma binnen de opleiding. Zo krijgen de studenten verschillende lesmodules, zoals Introduction to Fashion, My Fashion Footprint, Journey of the Jeans en Wanna Make Pants?!, waarbij naast duurzaamheid/’circular fashion’ ook diversiteit en inclusie centraal staan. Binnen de lesmodules gaan de studenten op zoek gaan naar hun eigen identiteit in de modewereld, maar ook als consument, en worden ze bewust gemaakt van hun eigen ‘footprint’. Welke kleding heb je in je kast hangen en kun je het een tweede leven geven? Zo zijn we dit jaar samen met studenten een ‘repair hub’ gestart. Hier kunnen bezoekers tijdens open dagen terecht om hun jeans te laten repareren door middel van een Japanse naaitechniek. De reparatie blijft zichtbaar, wat juist extra waarde aan je oude jeans geeft. Elke stap in de productieketen van kleding moet worden herzien en we moeten onze kleding herwaarderen. Daarnaast zou ook juist fast fashion circulair moeten worden. Dat is een van de belangrijkste stappen die we moeten zetten. Volgens de internationale organisatie Eco-schools zijn wij als opleiding al goed op weg. Begin dit jaar ontvingen we het zilveren certificaat en werken we nu hard aan het behalen van goud en daarmee de groene vlag. Hopelijk komen we bekend te staan als duurzame Mode-opleiding en trekken we studenten aan die hier ook graag mee aan de slag willen. Ook willen we andere opleidingen hiermee inspireren.”

Impact van corona

Ook in 2021 had MBO College Hilversum te maken met de gevolgen van corona en moesten wij ons onderwijs steeds aanpassen aan de geldende maatregelen. Dit vroeg veel flexibiliteit van de medewerkers en studenten. Er is veel gedaan om ervoor te zorgen dat de studenten niet of nauwelijks studievertra-ging opliepen en konden doorstromen. 


Leerachterstanden beperken

Beschikbare middelen (Nationaal Programma Onderwijs) zijn ingezet om extra mogelijkheden te creëren voor het beperken van mogelijke leerachterstanden bij studenten. Bijvoorbeeld door de inzet van extra collega’s, het uitbreiden van stagemogelijkheden, sociaal contact onder studenten, extra ondersteuning bij examinering en kleinere klassen. De kleinere klassen willen wij graag voortzetten na beëindiging van de NPO-middelen.


Stimuleren sociaal contact
Ook de studentenraad van MBO College Hilversum is druk bezig met het stimuleren van sociaal contact. Dankzij het project ‘The Blackbox’ kan de studentenraad in overleg met de directie ideeën van studenten financieren. Denk hierbij aan een uitje naar de Efteling met de klas, maar ook acties die studenten stimuleren om het studenttevredenheidsonderzoek in te vullen. Daarnaast wordt een deel van de gelden van The Blackbox gebruikt om evenementen te organiseren. Hierdoor komen de studenten weer bij elkaar en wordt er saamhorigheid gecreëerd.


Welzijn medewerkers
Naast aandacht voor de student is er natuurlijk ook aandacht voor het welzijn van onze medewerkers. Gedurende het jaar werden er activiteiten georganiseerd zoals stoelyoga en online koffiedrinken met collega’s om de betrokkenheid en vitaliteit van de medewerkers te stimuleren. Daarnaast worden tijdens de college brede scholingsdagen, BOOST, diverse workshop aangeboden op het gebied van vitaliteit, persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. 

Percentage
gediplomeerden
(jaarresulaat)

71,2%

Aantal
studenten

6.929

Tevredenheid

leerwerkbedrijven

6,6

Tevredenheid

medewerkers

7,0

Tevredenheid

studenten

7,0

MBO College Hilversum

Statistieken

Verbouwing in dienst van het onderwijs

MBO College Hilversum is gestart met een grote verbouwing van het pand aan de Arena. Het doel is een school die straks helemaal aansluit bij de onderwijsvisie en strategische koers. Concreet betekent het meer diversiteit in onderwijsruimtes. Zo komen er meer ontmoetingsplekken voor studenten, diverse samenwerkzones en ruimtes voor het verzorgen van online lessen. De gehele transformatie van het gebouw leidt tot meer licht, groen en openheid. MBO College Hilversum heeft ook een aantal buitenlocaties. De locatie in Bussum is helemaal verbouwd tot een stimulerende leeromgeving voor onze techniekstudenten. Bijna alle media-opleidingen zitten op het Media Park, in het hart van de omgeving waar het allemaal gebeurt. 

MBO College Hilversum wil studenten de ruimte en ondersteuning geven om zelf te ontdekken wie ze zijn, waar hun kracht ligt, welk beroep hen het beste past en hoe zij willen bijdragen aan de wereld om hen heen. Ontdekkings-gericht leren noemen we dat. Hierdoor kunnen onze studenten zich ontwikkelen tot toekomstbestendige mensen met alle kansen en mogelijkheden, op zowel persoonlijk als professioneel vlak.

MBO College Hilversum