Wij respecteren jouw privacy

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Deel deze pagina

Voorwoord

Inspiratie opdoen

In dit Jaarmagazine lees je meer hoe onderwijsteams op onze colleges hier in 2021 al op inspeelden. Zoals bij MBO College Hilversum, waar het team Mode in 2021 startte met een nieuw lesprogramma waar duurzaamheid als een rode draad doorheen loopt. Of bij MBO College Almere waar een actieteam inclusie en diversiteit is gestart om de beleveniswereld van studenten en medewerkers dichter bij elkaar te brengen. Onder sociale innovatie verstaan we het versterken van het werken in co-creatie, een andere, meer geïntegreerde manier van werken met stakeholders in en rondom het onderwijs. Zoals bij MBO College West gebeurt, waar in het in 2021 geopende Health Experience Center Slotervaart docenten Verpleegkunde samen met acteurs simulatieonderwijs geven aan studenten. Hierdoor is het, ondanks het tekort aan stageplekken, voor onze studenten toch mogelijk om met behulp van simulaties praktijkonderwijs te volgen.  

Wij hopen dat deze verhalen je inspiratie bieden en een goed beeld geven over 2021. Wij zijn onder de indruk van de inzet die onze collega’s en studenten hiervoor geleverd hebben.

Alvast veel leesplezier toegewenst!

Edo de Jaeger, Gaby Allard en Gerrit Vreugdenhil

Raad van Bestuur ROC van Amsterdam - Flevoland

Meerjarenstrategie

In 2021 is ook een nieuwe meerjarenstrategie voor de periode 2022-2026 ontwikkeld. Hierin zijn drie dragende strategische thema’s benoemd: sociale innovatie, inclusie en duurzaamheid. Met deze strategie hebben wij het vertrouwen dat onze organisatie zich adequaat ontwikkelt richting een toekomst waarin het onderwijs op een moderne manier inspeelt op regionale opgaven, onderwijs op maat biedt en een leven lang ontwikkelen mogelijk maakt.

Drie beloften

In 2021 gaven we ons onderwijs verder vorm door binnen onze sturingsfilosofie meer focus te leggen op de volgende drie beloften:

  • Onze studenten, ondanks de coronacrisis, in staat stellen om hun diploma binnen de nominale afstudeerperiode te halen;
  • Actief bijdragen aan de vitaliteit van onze studenten en medewerkers en;
  • Zorg te dragen voor de medezeggenschap van studenten. Want juist in coronatijd vonden we het nog belangrijker om in te spelen op de behoeften van onze studenten en hen mee te laten denken over de invulling van ons onderwijs.

Om deze beloften te kunnen realiseren, hebben we gebruikgemaakt van extra NPO-middelen die de overheid ons ter beschikking stelde. Deze extra middelen werden besteed aan inhaal- en ondersteunings-programma’s, extra handen voor de klas, extra begeleiding en nazorg. Mede hierdoor konden we de tevredenheid over studieresultaten waarborgen en onze studenten die begeleiding geven die zij nodig hadden. Het totaalbeeld is positief: we liggen op koers voor de gestelde ambities voor 2022. Tegelijkertijd is er zorg over de effecten van de pandemie, met name op het welzijn van studenten.

Beste lezer,

Voor je ligt het Jaarmagazine 2022. Hierin kijken we terug op 2021, een jaar waarin corona nog volop de boventoon voerde. Maar ook een jaar waarin we, ondanks en wellicht ook dankzij corona, volop innoveerden binnen het ROC van Amsterdam - Flevoland. Een jaar dat veel vroeg van onze studenten en medewerkers.
Maar we bleken veerkrachtiger dan gedacht.

Inspiratie opdoen

In dit Jaarmagazine lees je meer hoe onderwijsteams op onze colleges hier in 2021 al op inspeelden. Zoals bij MBO College Hilversum, waar het team Mode in 2021 startte met een nieuw lesprogramma waar duurzaamheid als een rode draad doorheen loopt. Of bij MBO College Almere waar een actieteam inclusie en diversiteit is gestart om de beleveniswereld van studenten en medewerkers dichter bij elkaar te brengen. Onder sociale innovatie verstaan we het versterken van het werken in co-creatie, een andere, meer geïntegreerde manier van werken met stakeholders in en rondom het onderwijs. Zoals bij MBO College West gebeurt, waar in het in 2021 geopende Health Experience Center Slotervaart docenten Verpleegkunde samen met acteurs simulatieonderwijs geven aan studenten. Hierdoor is het, ondanks het tekort aan stageplekken, voor onze studenten toch mogelijk om met behulp van simulaties praktijkonderwijs te volgen.  

Wij hopen dat deze verhalen je inspiratie bieden en een goed beeld geven over 2021. Wij zijn onder de indruk van de inzet die onze collega’s en studenten hiervoor geleverd hebben.

Alvast veel leesplezier toegewenst!


Edo de Jaeger, Gaby Allard en Gerrit Vreugdenhil

Raad van Bestuur ROC van Amsterdam - Flevoland

Meerjarenstrategie

In 2021 is ook een nieuwe meerjaren-strategie voor de periode 2022-2026 ontwikkeld. Hierin zijn drie dragende strategische thema’s benoemd: sociale innovatie, inclusie en duurzaamheid. Met deze strategie hebben wij het vertrouwen dat onze organisatie zich adequaat ontwikkelt richting een toekomst waarin het onderwijs op een moderne manier inspeelt op regionale opgaven, onderwijs op maat biedt en een leven lang ontwikkelen mogelijk maakt.

Drie beloften

In 2021 gaven we ons onderwijs verder vorm door binnen onze sturingsfilosofie meer focus te leggen op de volgende drie beloften:

  • Onze studenten, ondanks de coronacrisis, in staat stellen om hun diploma binnen de nominale afstudeerperiode te halen;
  • Actief bijdragen aan de vitaliteit van onze studenten en medewerkers en;
  • Zorg te dragen voor de medezeggenschap van studenten. Want juist in coronatijd vonden we het nog belangrijker om in te spelen op de behoeften van onze studenten en hen mee te laten denken over de invulling van ons onderwijs.

Om deze beloften te kunnen realiseren, hebben we gebruikgemaakt van extra NPO-middelen die de overheid ons ter beschikking stelde. Deze extra middelen werden besteed aan inhaal- en ondersteunings-programma’s, extra handen voor de klas, extra begeleiding en nazorg. Mede hierdoor konden we de tevredenheid over studieresultaten waarborgen en onze studenten die begeleiding geven die zij nodig hadden. Het totaalbeeld is positief: we liggen op koers voor de gestelde ambities voor 2022. Tegelijkertijd is er zorg over de effecten van de pandemie, met name op het welzijn van studenten.

Beste lezer,

Voor je ligt het Jaarmagazine 2022. Hierin kijken we terug op 2021, een jaar waarin corona nog volop de boventoon voerde. Maar ook een jaar waarin we, ondanks en wellicht ook dankzij corona, volop innoveerden binnen het ROC van Amsterdam - Flevoland. Een jaar dat veel vroeg van onze studenten en medewerkers. Maar we bleken veerkrachtiger dan gedacht.

Voorwoord